Information från valberedningen

Hej!

Den 17 januari i samband med akademins alumniträff äger årsmötet för Raoul Wallenberg Differencemakers rum. Därför är det nu dags att börja tänka på vilka personer som ska leda organisationen under 2016. Uppdraget kommer att bli händelserikt, roligt och lärorikt.

Valberedningen* söker dig som är upp till 35 år och som vill verka för ett medmänskligt samhälle genom att stödja andra gå från ord till handling och göra skillnad. Posterna som ska väljas är: en ordförande, en vice ordförande, en kassör, 2-7 ledamöter samt minst en suppleant.

För dig som vill kandidera är sista datum att göra detta den 13 december kl. 23:59.

Samtliga kandidaturer och nomineringar ska mailas till Sara Dennås på sara.dennas@gmail.com. För frågor rörande verksamheten och vad som förväntas av de olika rollerna kan ni även kontakta nuvarande ordförande Mattias Hallberg på mattias@mattiashallberg.se eller +1 213 820 78 41

 

Allt gott!

Valberedningen för Raoul Wallenberg Differencemakers
Genom Michael Wernstedt

* Valberedningen valdes på förra årsmötet och består av:
Michael Wernstedt, sammankallande
Clara Alderin
Sara Dennås
Ann Westerberg

http://raoulwallenberg.se/differencemakers/
www.raoulwallenberg.se