RWD:s medverkar ej på månadscoachning 31/3

RWD kommer inte stå med som medarrangör på nästa månadscoachning den 31/3 utan det blir Self Leaders och World Values Initiative själva som får stå som avsändare. Anledningen är att Alexander Bard medverkar som föreläsare efter coachningen. Styrelsen har landat i beslutet efter att ha blivit varse många av de kontroversiella och uppseendeväckande uttalanden Bard gjort i offentligheten på senare tid. Sammantaget är intrycket att vi som organisation inte vill associeras med mediebilden av Bard och hans framtoning.
Därmed är det inte sagt att RWD alltid måste sympatiserar med våra talares åsikter eller ens världsåskådning. Vi har som princip att även bjuda in kontroversiella talare, och har vid tidigare tillfällen gjort så under lämpliga former. Men på grund av omständigheter relaterade till detta specifika fall ställer vi alltså in vår medverkan.
Alla medlemmar som redan hunnit anmäla sig till månadscoachningen kan fortfarande använda sin biljett för att gå dit, men vi kommer inte ha en officiell representant från RWD på plats. Nästa aktivitet är Breakfast Club i Stockholm den 13 april. Mer info om den kommer snart.