3 december – Hur bryts barriärer i ett segregerat samhälle?

10449475_972473442824255_5603947792184806023_n

Den tredje december välkomnar vi er alla till en härlig kväll som börjar med föreläsning av Petra Elio Serti.

Petra mottog i våras Kompassrosen av Konungens Stiftelse för Ungt Ledarskap, för sitt outtröttliga arbete med att riva barriärer i dagens segregerade samhälle. Nu kommer hon hit och föreläser för oss!

Vanligtvis arbetar Petra som lärare på Angeredsgymnasiet och är engagerad i Angeredsutmaningen, som handlar om att unga ska få möta näringslivet för att skapa nätverk och känna mening med skolan. Hon har tack vare sitt arbete fått fler ungdomar att inse vikten av utbildning som ett medel för att ta sig fram – ett arbete som är viktigt både för individen och för samhället. Petra kommer att prata om sitt arbete och sina tankar om hur vi skapar ett mer inkluderande samhälle.

Efter Petras föreläsning fortsätter vi med det konstituerande årsmötet för RWD Göteborg. Då bildar vi officiellt Raoul Wallenberg Differencemakers lokalgrupp i Göteborg där bla. stadgar, verksamhetsplan och styrelse ska röstas fram.

Mötet är öppet för alla under 35 år som vill verka i Raoul Wallenbergs anda med värderingar om att varje människa kan göra skillnad samt om medmänsklighet, civilkurage och samhällsengagemang. Förslag på möteshandlingar kommer upp inom kort. Du är varmt välkommen med dina förslag till beslut.

Plats: Hvitfeldtska gymnasiet, Rektorsvägen 2, Göteborg
Tid: 17:30

Frågor?
Kontakta Björn Fondén, RWD Göteborg
bjorn.fonden@hotmail.com