För att sprida våra visioner och få fler människor att våga gå från tanke till handling och faktiskt göra skillnad arbetar nu styrelsen aktivt för att nå ut till fler delar av landet. Just nu har vi arbetsgrupper på gång i Malmö och Göteborg.
EbbaVill du engagera dig eller starta upp en lokalgrupp?

Hör av dig till Ebba Grape, ledamot och ansvarig för lokalgrupper i styrelsen.
ebbagrape@gmail.com

 

Kommentera