RWD:s verksamhetsplan förtydligar kopplingen mellan föreningens långsiktiga och övergripande visioner och mer kortsiktiga mål. Verksamhetsplanen ska vägleda styrelsen i dess vardagliga arbete, skapa kontinuitet och riktning. I detta ska styrelsen i synnerhet fokusera på medlemshantering, aktiviteter och kommunikation. Styrelsen ska arbeta efter sina värdeord civilkurage, samhällsengagemang och medmänsklighet för att uppmuntra till att varje människa ska göra skillnad.

 

Raoul Wallenberg Differencemakers kommer 2017 fokusera på att vara en relevant arena för unga personer att utveckla sitt ledarskap och hitta nätverk att förverkliga sina ledarskapsambitioner för att med RWDs värdegrund kunna göra skillnad där de är.

RWD kommer sträva efter att vara ett sammanhang dit många aktivt sig för att utveckla sig som person, ledare och världsförbättrare.

RWD ska bli fler och ska under året aktivt rekrytera alumner från Raoul Wallenberg Academys ledarskapsutbildningar.

RWD ska i varje möte och i all verksamhet överträffa förväntningarna deltagaren har. Deltagaren ska uppleva att man vill komma tillbaka till RWDs verksamhet.

RWD ska ha ett aktivt och nära samarbete med Raoul Wallenberg Academy.

RWD ska arbeta med relevant organisatorisk utveckling.