Slide 4

Raoul var en svensk diplomat som åkte till Budapest under andra världskriget med uppdrag att rädda ungerska judar från förintelsen. Han räddade uppemot 100 000 personer från att hamna i koncentrationsläger och stannade kvar i Budapest i krigets slutskede trots officiella order om att evakuera och lämna alla nödställda. Han fängslades av Sovjetunionen på oklara grunder och hans öde är ännu okänt. Det har i efterhand visats att den Svenska regeringen inte gjorde tillräckligt för att få ut Raoul från det sovjetiska fängelsesystemet på grund av feghet och passivitet. Raoul Wallenberg är idag en internationell symbol för civilkurage och hjältemod och är hedersmedborgare i USA, Kanada och Israel.